Majster odborného výcviku pre autooprávarenstvo

Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, 041 99 Košice zverejňuje oznam o voľnom pracovnom mieste majster odborného výcviku pre autooprávárenstvo na 60 % úväzku.

Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Pozícia: majster odborného výcviku pre autooprávarenstvo na 60 % úväzku
Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
Kontakt: 055/6784694, sekretariat@sosake.sk
Kategória: majster odborného výcviku
Kvalifikačné predpoklady: Vysoká škola prvého alebo druhého stupňa, resp. úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou príslušného smeru, výučný list v odbore a DPŠ

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 1.9.2016 do 31.8.2017

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do 22.8.2016

Autor/zdroj: Stredná odborná škola automobilová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.08.2016 11:00
Upravené: 28.05.2021 16:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001