Majster/majsterka odbornej výchovy – kaderník

Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnej pozícii majster/majsterka odbornej výchovy – kaderník (50% úväzok) s predpokladaným termínom nástupu 15. februára 2018.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • výučný list v odbore 6456 H – kaderník
 • úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vlasová kozmetika
 • doplňujúce pedagogické štúdium alebo bakalárske štúdium pre majstrov odbornej výchovy
 • minimálne 3 roky praxe v odbore
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • doklad o bezúhonnosti  (výpis z registra trestov nie starší ako  3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a  duševnej spôsobilosti  
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

Termín podania žiadosti: do 2. februára 2018 (rozhodujúci je dátum na poštovej obálke).

Adresa:

Stredná odborná škola
Gemerská 1,
040 11 Košice.

Žiadosť je možné podať aj osobne alebo emailom na adresu: sosgemke@mail.telekom.sk

Oznamovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.  Doklady obsahujúce osobné údaje uchádzačov, ktorí boli neúspešní, budú v súlade s § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vrátené na adresu odosielateľa uvedenú v žiadosti.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.01.2018 14:00
Upravené: 29.05.2021 21:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001