Majster/majsterka odbornej výchovy - cukrár

Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu majster/majsterka odbornej výchovy - cukrár s nástupom od 26.08. 2018.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: majster odbornej výchovy.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • úplné stredné vzdelanie v odbore
  • vyučenie v príslušnom odbore - cukrár
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,

Iné kritériá a požiadavky:

  • osobnostné a morálne predpoklady.

Platové zaradenie a plat:

  • v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 388/2018 Z. z., minimálna mesačná výška platu  je  612,50,- Eur pri plnom úväzku

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu školy poštou alebo osobne najneskôr do 15.08.2019.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: PaedDr. István Stefán, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.05.2019 14:00
Upravené: 03.05.2019 14:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról