Majster kuchár

Riaditeľ Strednej odbornej školy Jána Bocatia, Bocatiova 1, 040 01 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy so zameraním kuchár s termínom nástupu: 04.09.2017.

Bližšie informácie:

Kategória a podkategria pedagogických zamestnancov: majster odbornej výchovy

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru alebo úplné stredné vzdelanie,  výučný list v odbore a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
 • resp. vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa a splnenie kvalifikačných predpokladov pre majstra odbornej výchovy v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný životopis
 • Doklady o ukončenom vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontakt:

 • e-mail: skola@sosbocatiuske.sk
 • telefón: 055 6323475

Žiadosť o prijatie do zamestnania a ostatné požadované doklady môžete zasielať mailom, poštou, prípadne doručiť osobne do 21.08. 2017.

Autor/zdroj: Mgr. Ján Miglec, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.08.2017 14:00
Upravené: 29.05.2021 21:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001