Kuchárka

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce, informuje o voľnom pracovnom mieste zamestnankyne v školskej jedálni – kuchárka s nástupom od 8.1.2019.

Voľné pracovné miesto s dobou nástupu od 8.1.2019: kuchárka  v školskej jedálni
Úväzok: plný pracovný úväzok
Pozícia: kuchárka v školskej jedálni
Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01  Michalovce – školská jedáleň
Dátum predpokladaného nástupu:  8.1.2019
Kontakt:  skola@szsmi.eu.sk,  č. tel.: 056/6441 596

Kvalifikačné predpoklady: ukončené stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár
Ponúkaný plat: Zamestnanec bude ohodnotený na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy. Zaradenie do 2. platovej triedy, platový stupeň 14,  plat vo výške 637,00 € mesačne.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie o dosiahnutom vzdelaní  (výučný list, maturitné vysvedčenie)
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať do 20.12.2018 na adresu: skola@szsmi.eu.sk alebo poštou na adresu Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01  Michalovce

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené podmienky.

Autor/zdroj: RNDr. Dušan Žaludko, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.12.2018 14:00
Upravené: 29.05.2021 21:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001