Kuchár - kuchárka

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nám. Slobody 12, 073 01 Sobrance informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: kuchár/kuchárka s nástupom od 20. marca 2017.

Voľné pracovné miesto na dobu neurčitú od 20.03.2017 do pracovného pomeru na kratší pracovný čas - 30 hodín týždenne (6 hodín denne), na pracovnú pozíciu kuchár/kuchárka

Pozícia:  pracovnú pozícia: kuchár/ka s nástupom od 20. marca 2017.
Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • ukončené stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár
 • prax v školskej jedálni min. 2 roky

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklad o vzdelaní a zdravotnej spôsobilosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady do 13.03.2017 mailom na adresu:
Názov a adresa zamestnávateľa:  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nám. slobody 12, 073 01 SOBRANCE
Kontakt: oaso@oasobrance.edu.sk, 056/6522264, 0903 634 751

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár

Predpoklady na výkon činnosti:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie o dosiahnutom vzdelaní
 • aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) - dá sa vybrať na pošte na počkanie
 • zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve a potvrdenie od lekára na zdravotnú spôsobilosť vykonávať prácu
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky požadované doklady zašlite poštou alebo doručte osobne do 13.03.2017 na adresu školy.

Autor/zdroj: Ing. Michal GIČ, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.03.2017 13:00
Upravené: 29.05.2021 21:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001