Kuchár/ka

LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 informuje o pracovnom mieste – na voľnú pracovnú pozíciu "Kuchár/ka" s možným nástupom ihneď.

Názov pracovného miesta: Kuchár/ka
Pracovná oblasť: sociálne služby
Miesto výkonu práce: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša
Pracovný čas: 1-zmenný
Pracovný pomer: neurčitý
Rozsah úväzku: 100%

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť

Požadované doklady:

Platové zaradenie a plat:

 • zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme 2 plat. trieda 1 plat.stupeň + plat.kompenzácia za sťažený výkon práce + príplatky za víkendy a sviatky/ stupeň závisí od dĺžky praxe zamestnanca minimálne však 646 €

Iné kritériá a požiadavky:

 • Zdravotná spôsobilosť
 • Schopnosť pracovať v kolektíve
 • Flexibilita
 • Samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť

Benefity:

 • stravovanie (obed) v jedálni zariadenia za 0,28€ na zamestnaca/deň
 • sociálny fond 100€ na zamestnanca/rok
 • na zdravotnú starostlivosť 30 € na zamestnanca/rok
 • nárok na rekreačný príspevok po odpracovaní 24 mesiacov

Kontaktné informácie na zasielanie žiadostí
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zasielať poštou na adresu: LÚČ – Domov sociálnych služieb, Šemša 139, 044 21 Šemša, alebo elektronicky na email: lucdsssemsa@gmail.com

Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky uvedené v tejto ponuke.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Kontakt:
RNDr. Tibor Klema – riaditeľ LÚČ - DSS
Telef. Kontakt: +421948389574

Autor/zdroj: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.01.2022 14:39
Upravené: 20.10.2022 16:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001