Kuchár

ANIMA – Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa č. 2, 07101 Michalovce oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu kuchár.

Pracovná pozícia: kuchár
Miesto výkonu práce: ANIMA – Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa č. 2, 07101 Michalovce
Dátum nástupu: od 01. 10. 2020
Pracovný pomer: na určitú dobu (počet mesiacov 12)

Kontaktná osoba: Ľubica Stašková, poverená riadením ANIMA -DSS
Telef. kontakt: 056/6426466,
email: info@animadss.sk

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár

Dĺžka praxe:

 • bez požiadavky na odbornú prax

Pracovná oblasť: gastronómia

PRACOVNÉ PODMIENKY:

Náplň práce:

 • obsluha viacúčelového veľkokapacitného stroja na výrobu pokrmov
 • zabezpečovanie postupov výroby jedál vrátane ich výdaja
 • úprava jatočného mäsa, hydiny, rýb na kuchynské spracovanie
 • výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov
 • obsluha veľkokapacitných chladiacich a mraziacich zariadení

Pracovný čas: od 06:00 do 14:00 hod.
Práca na zmeny: dvojzmenný pracovný režim

Základná zložka mzdy (v hrubom): 600 EUR za mesiac

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie o dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane, osobných údajov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • schopnosť organizovať a komunikovať (jednanie s ľuďmi),
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • schopnosť aktívne reagovať a riešiť problémy,
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť, čestnosť, svedomitosť.

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Anima - Domov sociálnych služieb
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.09.2020 09:30
Upravené: 29.09.2020 13:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról