Kontrolór

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu kontrolór.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania
  • prax v oblasti kontroly v samospráve min. 2 roky
  • ovládanie práce s PC – Word, Excel, Internet- pokročilý
  • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Iné kritéria a požiadavky:

  • schopnosť pracovať v tíme,
  • precíznosť, dôslednosť

Požadované doklady:

  • žiadosť
  • štruktúrovaný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: Miroslava.Benova@vucke.sk do 4.2.2014 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.01.2014 15:29
Upravené: 28.05.2021 16:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001