Kontrolór

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že k 1.3.2016 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu kontrolór.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

•    vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania,
•    minimálne 5 rokov praxe v oblasti samosprávy,
•    ovládanie práce s PC – Microsoft Word, Excel –pokročilý,
•    predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

•    schopnosť pracovať v tíme,
•    precíznosť, dôslednosť,
•    analytické myslenie,
•    dobré komunikačné zručnosti,
•    vodičské oprávnenie skupiny B, aktívny vodič

Požadované doklady:

•    žiadosť,
•    štruktúrovaný životopis,
•    kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
•    písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: Miroslava.Benova@vucke.sk do 7.3.2016 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.03.2016 13:00
Upravené: 28.05.2021 16:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001