Knihovník

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Boľská 41, 077 01 Kráľovský Chlmec oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom, na pracovnú pozíciu: knihovník – zastupovanie počas materskej/rodičovskej dovolenky.

Miesto nástupu: Regionálna knižnica Kráľovský Chlmec,  ul. Hlavná 72

Pracovný pomer: doba určitá – na dobu trvania materskej/rodičovskej dovolenky

Dátum nástupu: 16.08.2021

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • II. stupeň vysokoškolské vzdelanie
 • vysokoškolské vzdelanie v skupine odborov publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie - vítaná

Informácie o pracovnom mieste:

 • samostatné vykonávanie odborných knihovníckych činností – doplňovanie, odborná evidencia a spracovanie knižničných dokumentov, práca s informačnými databázami
 • poskytovanie knižnično-informačných služieb
 • poskytovanie výpožičnej služby knižného fondu v priestoroch Regionálnej knižnice
 • samostatné vykonávanie odbornej knihovníckej, rešeršnej a inej informačnej agendy
 • medziknižničná výpožičná služba
 • individuálna práca s používateľom

Iné kritéria a požiadavky:

 • precíznosť, dôslednosť, flexibilita a kreativita
 • odolnosť voči stresu
 • zodpovednosť a samostatnosť, koncepčná činnosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • práca s verejnosťou (od detí MŠ po seniorov)
 • skúsenosti s písaním projektov na realizáciu odborných, kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí
 • prax v príslušnom odbore  - výhodou
 • rekvalifikačný kurz Knihovnícke odborné minimum  - výhodou
 • znalosť maďarského a cudzích jazykov - výhodou
 • ovládanie práce s PC – MS Word, Office, Powerpoint  – úroveň pokročilá
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Platové podmienky:

 • V zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR zákona č. 388/2018 Z.z.. od 795,50 EUR (brutto)

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný  životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám pošlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady e-mailom na adresu: kcmap.kralovskychlmec@gmail.com do 29.07.2021 alebo poštou na adresu:

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
Boľská 41
077 01 Kráľovský Chlmec

Kontaktovaní budú iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2021 11:24
Upravené: 19.07.2021 11:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról