Knihovník

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, Štefánikova 20, Michalovce, oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu knihovník.

Pracovný pomer: doba určitá

Požadované kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie minimálne I. stupňa knihovníckeho alebo pedagogického smeru

Iné kritéria a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • empatia, flexibilnosť, komunikatívnosť, čestnosť, svedomitosť
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť
 • ovládanie práce s PC
 • skúsenosti s prácou v knižnici výhodou

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • zdravotná spôsobilosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti)

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov

Plat:

v zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

minimálna mzda 795,50 EUR v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi na adresu organizáciu: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, Štefánikova 20, 07101 Michalovce, alebo na emailovú adresu: riaditeľka@zkgz.sk do 13.5.2021.

Začiatok pracovného pomeru: 1.6.2021

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaná telefonicky.

Autor/zdroj: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Michalovce
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 28.04.2021 15:12
Upravené: 28.04.2021 16:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról