Knihovník

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Boľská 41, 077 01 Kráľovský Chlmec oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom, na pracovnú pozíciu: knihovník – zastupovanie počas materskej dovolenky.

Miesto nástupu: Regionálna knižnica Kráľovský Chlmec, ul. Hlavná 72

Pracovný pomer: doba určitá – na dobu trvania materskej dovolenky

Dátum nástupu: 15.10.2020

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
 • rekvalifikačný kurz Knihovnícke odborné minimum
 • vysokoškolské vzdelanie v skupine odborov publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
 • znalosť maďarského a cudzích jazykov je vítaná
 • ovládanie práce s PC – MS Office – úroveň pokročilá
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Iné kritéria a požiadavky:

 • precíznosť, dôslednosť
 • flexibilita a kreativita
 • odolnosť voči stresu
 • koncepčná činnosť
 • zodpovednosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • samostatnosť
 • práca s verejnosťou (od detí MŠ po seniorov)
 • skúsenosti s písaním projektov na realizáciu odborných, kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí
 • samostatné vykonávanie odborných knihovníckych činností – doplňovanie, odborná evidencia a spracovanie knižničných dokumentov
 • poskytovanie knižnično-informačných služieb
 • poskytovanie výpožičnej služby knižného fondu v priestoroch Regionálnej knižnice
 • samostatné vykonávanie odbornej knihovníckej, rešeršnej a inej informačnej agendy

Platové podmienky:

 • V zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR zákona č. 388/2018 Z.z..

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám pošlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady e-mailom na adresu: kcmap.kralovskychlmec@gmail.com do 25.09.2020 alebo poštou na adresu:

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
Boľská 41
077 01 Kráľovský Chlmec

Autor/zdroj: Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kráľovský Chlmec
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.09.2020 10:14
Upravené: 11.09.2020 10:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról