Hlavná kuchárka

Školský internát, Považská 7, 040 11 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu hlavná kuchárka s nástupom od 02. 09. 2019 na plný úväzok.

Voľné pracovné miesto na dobu: určitú - počas zastupovania PN
Kontakt: sipovke@sipovke.sk

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie, minimálne s výučným listom,
 • bezúhonnosť,
 • odborná spôsobilosť pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností,

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť (vstupná lekárska prehliadka),
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • manuálna zručnosť, samostatnosť a zodpovednosť,
 • schopnosť pracovať v tíme.

Požadované doklady:

 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (výučný list, príp. maturitné vysvedčenie),
 • žiadosť,
 • profesijný životopis,
 • kópia dokladu o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z. a GDPR.

Platové podmienky
v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 637,00,- € brutto

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady e-mailom na adresu: sipovke@sipovke.sk alebo poštou na adresu: Školský internát Považská 7
040 11 Košice a to najneskôr do 30. 08. 2019

Tel. kontakt: 055 789 80 78 Ing. Agnesa Dobálová,
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Mgr. Ivana Belejová, poverená vedením ŠI
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.08.2019 12:31
Upravené: 28.08.2019 12:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie