Fyzioterapeut

SUBSIDIUM –ŠZ a ZpS, Betliarska 18, Rožňava oznamuje, že disponuje 1 voľným pracovným miestom pre pracovnú pozíciu „fyzioterapeut“.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • Vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania fyzioterapia.

Iné kritériá a požiadavky:

  • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • schopnosť pracovať v tíme,
  • empatia, komunikatívnosť, svedomitosť,
  • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť,
  • základy práce s PC.

Plat:

  • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Uchádzači môžu zaslať svoju žiadosť   na adresu: SUBSIDIUM – ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01  Rožňava, alebo elektronicky na adresu: erika.mitrikova@vucke.sk do 6. 3. 2020.

Na pracovný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miesto. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.

Informácia o spracovaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 odst.  písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Mgr. Erika Mitríková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.03.2020 11:00
Upravené: 29.05.2021 21:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001