Finančný kontrolór Referátu finančnej kontroly Fondu malých projektov

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: finančný kontrolór Referátu finančnej kontroly Fondu malých projektov.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • odborná prax minimálne 1 rok,
 • znalosť anglického alebo maďarského jazyka – jazyková úroveň stredne pokročilá,
 • znalosť Systému riadenia EŠIF,
 • znalosť zákona o výkone práce vo verejnom záujme,
 • znalosť zákonníka práce,
 • znalosť zákona o verejnom obstarávaní
 • znalosť zákona o účtovníctve
 • projektový a finančný manažment,
 • prehľad v mzdovej agende,
 • vyžaduje sa znalosť územia KSK a BAZ župy (oprávnené územie na ktorom prebieha implementácia malých projektov FMP – základné znalosti ekonomické, kultúrne, sociálne, oblasť verejnej správy),
 • znalosť práce s PC – užívateľ,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • vynikajúce organizačné schopnosti,
 • kultivovaný písomný a slovný prejav,
 • schopnosť plánovať,
 • rozhodnosť,
 • schopnosť delegovať úlohy,
 • samostatnosť, spoľahlivosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Výška mzdy: od 1000€

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 22.8.2019 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.08.2019 15:00
Upravené: 14.08.2019 15:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie