Ekonóm

Zemplínske múzeum v Michalovciach oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu: Ekonóm

Pracovná pozícia : Ekonóm

Typ pracovného pomeru:  plný úväzok, pracovný pomer zatiaľ na dobu určitú 1 rok

Náplň práce:

 •  vedenie účtovníctva príspevkovej organizácie
 • vypracovávanie mesačných a ročných výkazov
 • fakturácia a vedenie pokladne
 • tvorba rozpočtu
 • vedenie mzdového účtovníctva
 • zabezpečenie platobného styku

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:

 • Úplné stredné vzdelanie ekonomického zamerania, vysokoškolské vzdelanie I. a/alebo II. stupňa ekonomického zamerania
 • Občianska a morálna bezúhonnosť
 • Komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť, presnosť, zodpovednosť
 • Znalosť práce s výpočtovou technikou
 • Prax aspoň 3 roky vo verejnej správe

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na pohovore:

 • Profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
 • Motivačný list
 • Doklady o dosiahnutom stupni vzdelania
 • Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch v platnom znení

Iné požiadavky, ktoré sú výhodou:

práca v programe SAP výhodou

Základná zložka mzdy/brutto/a ďalšie odmeny:

Plat bude určený v súlade so zákonom 553/2003 Z.z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením vlády SR č. 354/2018 Z.z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pre výkon práce vo verejnom záujme: od 706,50,- EUR (brutto)

Žiadosti s potrebnými dokladmi zasielajte do: 31.10.2020

Zemplínske múzeum v Michalovciach

Kostolné námestie 1

071 01 Michalovce

Kontakt: martina.kuriplachova@zemplinskemuzeum.sk, tel. 0911 293 358

Predpokladaný termín výberového konania: 16.11 – 20.11.2020

Uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor a 3 členná komisia rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalosti a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.

Predpokladaný termín nástupu je 1.12.2020

Autor/zdroj: Zemplínske múzeum v Michalovciach
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 20.10.2020 08:00
Upravené: 20.10.2020 08:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról