Asistent učiteľa

Na základe § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste: asistent učiteľa.

Voľné pracovné miesto: asistent učiteľa
Zamestnávateľ: Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy
Úväzok: 90,91% úväzok – 20 vyučovacích hodín
Dátum nástupu: 12.09.2016

Kvalifikačné predpoklady:

Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie

 • v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
 • úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
 • úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium  asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

 • v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
 • v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
 • v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
 • v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
 • v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
 • v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • životopis
 • doklady o nadobudnutí vzdelania
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontakt:
t.č.: 053/4472315
email: gymkromp@gmail.com

Záujemcovia o voľné pracovné miesto sa môžu hlásiť do 09.09.2016.

Autor/zdroj: PaedDr. Darina Dudičová, riaditeľka
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.09.2016 15:30
Upravené: 28.05.2021 16:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001