Asistent učiteľa Gymnázium Krompachy

Na základe § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Voľné pracovné miesto: asistent učiteľa

Úväzok: 50 % úväzok – 18,75 hodín týždenne

Dátum nástupu: 03.09.2019

Kvalifikačné predpoklady:

Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie

 • v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
 • úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
 • úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium  asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

 • v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
 • v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
 • v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
 • v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
 • v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
 • v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

Plat: minimálne 379,50 € mesačne

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • životopis
 • doklady o nadobudnutí vzdelania
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontakt: t.č. 053/4472315; email: gymkromp@gmail.com

Záujemovia o voľné pracovné miesto sa môžu hlásiť do 28.8.2019 do 12,00 hod.

Autor/zdroj: PaedDr. Darina Dudičová
Zverejnil: Ing. Renáta Čelková
Vytvorené: 19.08.2019 13:32
Upravené: 19.08.2019 13:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról