Asistent koordinátora implementačnej jednotky

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: asistent koordinátora implementačnej jednotky, na Oddelení energetiky.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou,
 • anglický jazyk na úrovni pokročilý,
 • pracovné skúsenosti vo verejnej správe výhodou,
 • prax s prácou v administratíve min. 2 roky,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office, Internet na úrovni pokročilý.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť,
 • kreativita, príjemné vystupovanie,
 • flexibilita,
 • vodičský preukaz skupiny B.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

Výška mzdy: od  900,- EUR

Popis pracovného miesta: Príprava podkladov pre manažéra implementačnej jednotky a odborných pracovníkov implementačnej jednotky ako aj tlmočenie odborných textov pre potreby komunikácie s EIB.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 22.9.2021 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.09.2021 14:59
Upravené: 17.09.2021 15:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról