Analytik

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu analytik, na Odbore regionálneho rozvoja, Referát regionálneho rozvoja a plánovania.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • skúsenosti s analytickou a strategickou činnosťou min. 5 rokov,
 • skúsenosti s odborným vedením pracovných skupín,
 • ovládanie kancelárskeho balíka MS Office, OpenOffice, databázových systémov Microsoft Access, Microsoft SQL Server, matematicko-štatistického softvéru, Internet.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • presnosť,
 • zodpovednosť,
 • samostatnosť,
 • odolnosť voči stresu,
 • flexibilita.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

Výška mzdy: od 1 100 €

Popis pracovného miesta: Činnosti vykonávané v rámci projektu EVS, analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík, identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát, spolupráca s mestami a obcami na analytických činnostiach kraja.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

V prípade záujmu o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady do 05.05.2021 emailom na adresu kariera@vucke.sk alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj

Právne a personálne oddelenie

Námestie Maratónu mieru 1

042  66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 28.04.2021 10:00
Upravené: 28.04.2021 15:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról