VZN č. 1/2022

Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja z 19. decembra 2022 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Platí od: 01.01.2023

Toto VZN novelizuje iné VZN:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 23.12.2022 09:55
Upravené: 27.12.2022 08:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001