Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja

Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja:

  • Text zásad - tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Zastupiteľstvom KSK dňa 26. 08. 2019 uznesením č. 265/2019, okrem Čl. 2, bod b), c), g), h), ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2020.
  • Dodatok č. 1
  • Dodatok č. 2

Zrušené dokumenty:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.01.2021 08:00
Upravené: 17.03.2022 19:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001