Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

Uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 724/2022 - Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a  sídiel obvodných volebných komisií

Oznam k preberaniu kandidátnych listín: Dňa 15. 08. 2022 sa kandidátne listiny preberajú až po 14.00 hod. Je žiadúce dohodnúť si stretnutie telefonicky, nakoľko zapisovateľka plní aj úlohy spojené s výkonom vedúcej oddelenia organizačného, protokolu a zahraničných vzťahov.  

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mária Rogozinská
Vytvorené: 30.06.2022 08:07
Upravené: 15.08.2022 09:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine