V Košiciach sa diskutovalo o obnove poškodenej krajiny

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname 22. marca, zorganizoval Košický samosprávny kraj (KSK) 1. Konferenciu obnovy krajiny. Jej cieľom bolo na odbornej úrovni pomenovať problémy, ktoré znižujú kvalitu životného prostredia a nájsť riešenia na jeho obnovu.

Na konferencii sa so svojou prednáškou predstavilo 18 odborníkov zo Slovenska i zahraničia, medzi nimi napríklad Mooyoung Han zo Soulskej národnej univerzity, Marco Schmidt z Technickej univerzity Berlín či Ján Pokorný z Ústavu systémovej biológie a ekológie z Českej republiky. „Suchá, ktoré tu dnes máme, sme si spôsobili sami, pretože sme z krajiny odviedli vodu,“ konštatoval Ján Pokorný. Riešiť túto problematiku len na národnej úrovni podľa neho nie je komplexné. „Prínos riešení na krajskej, respektíve župnej úrovni je v tom, že sa pozná konkrétna situácia. Je potrebné robiť konkrétne opatrenia na zadržanie vody a vy to máte dobre zadefinované,“ dodal Pokorný. 

Na konferencii sa zúčastnilo takmer 300 hostí, ktorí si vypočuli prednášky na témy zamerané na obnovu biodiverzity, revitalizáciu vodných tokov, lesov aj poľnohospodárskej pôdy, klimatické zmeny či dôležitosť ochrany pôdy.

„Podľa odborníkov, za posledné roky došlo k zhoršeniu kvality našich vôd, často sa vyskytujú obdobia s nedostatkom zrážok, predlžujú sa obdobia sucha a evidujeme nárast živelných pohrôm. V Košickom kraji sa preto snažíme realizovať opatrenia na zlepšenie životného prostredia. Schválili sme Program obnovy krajiny a Akčný plán a postupne chceme obnoviť proces biodiverzity, prinavrátiť pôde úrodnosť a zvýšiť zásoby podzemnej vody v krajine,“ uviedol Rastislav Trnka, predseda KSK.

Prednášajúci i účastníci si na konferencii vymenili skúsenosti v oblasti revitalizácie poľnohospodárskej a lesnej pôdy, podzemných vôd, hľadali tiež riešenia, ako sa čo najlepšie popasovať s dôsledkami klimatických zmien. „Košický samosprávny kraj chce v rámci Programu obnovy krajiny vybudovať vodozádržné opatrenia, ktoré by mali do desiatich rokov zvýšiť zásoby vodných tokov tak, aby náš kraj v budúcnosti nebol odkázaný na nedostatok vody, ale naopak, aby sme zvýšili jej zásoby. Vytvoriť chceme 60 miliónov metrov kubických vodozádržných opatrení, ktoré budú dažďovú vodu zachytávať a následne zachytávať do pôdy a podzemia,“ uviedol Trnka.

Iniciátor konferencie a autor programu obnovy krajiny Michal Kravčík upozornil, že Košice registrujú vo svojej histórii viacero situácií, ktoré by pre nás mali byť výkričníkom. „Na východe Slovenska máme dve vodné nádrže - Domaša v Prešovskom a Ružín v Košickom kraji. Je marec, začiatok jari a obidve nádrže sú poloprázdne,“ povedal Kravčík. Na druhej strane, v povodí pohraničnej rieky Roňavy bol za posledných 10 rokov vyhlásený 27-krát tretí stupeň povodňového ohrozenia. „Čo je dôležité, je aj sociálny aspekt programu obnovy krajiny. Vzniká ohromný priestor pre vytvorenie tisícov pracovných príležitostí pre ľudí v našom kraji,“ poznamenal Kravčík. Kraj plánuje v rámci programu rad konkrétnych opatrení. Pomôcť prinavrátiť vodu do krajiny by mali napríklad hrádzky, odrážky na cestách, zasakavacie jamy, malé vodné nádrže, rybníky, protipožiarne nádrže v urbárnom prostrední, dažďové záhrady, ale tiež zbieranie vody napríklad aj z dopravnej infraštruktúry.

 

Prezentácie z konferencie:

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.03.2019 08:00
Upravené: 28.01.2020 14:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001