Tabačke sa končí nájom, o jeho predĺžení rozhodnú župní poslanci

Poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja budú na pondelkovom zasadnutí hlasovať aj o kúpe budovy gymnázia v Rožňave či určení volebných obvodov do októbrových komunálnych volieb.

Najväčšiemu nezávislému kultúrnemu centru v Košickom kraji Tabačke Kulturfabrik po desiatich rokoch končí nájom. Aktuálna nájomná zmluva občianskeho združenie BONA FIDE s Košickým samosprávnym krajom na užívanie priestorov na Gorkého 2 v Košiciach vyprší 31. júla 2022. Župa má záujem v tomto zmluvnom vzťahu pokračovať, o jeho predĺžení rozhodnú poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na zasadnutí v pondelok 27. júna. Na schválenie uznesenia je potrebná 3/5 väčšina hlasov.

„Košický samosprávny kraj sa okrem podpory vlastných kultúrnych zariadení snaží vytvárať podmienky aj pre rozvoj nezávislej nezriaďovanej kultúry. Tabačka Kulturfabrik je jedným z najväčších nezávislých kultúrnych centier na Slovensku, ktoré je v spolupráci so župou schopné udržať a rozvíjať nezávislú, životaschopnú a fungujúcu alternatívnu kultúru. Pred pandémiou organizovala Tabačka v priemere 900 podujatí ročne. Keďže ide o unikátne multižánrové kultúrne centrum v našom kraji a zároveň medzinárodne rešpektovaný subjekt, pri prenájme nebytových priestorov si uplatňujeme takzvaný osobitný zreteľ,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Ako dodal, v súčasnosti má nájomca voči župe vyrovnané všetky finančné záväzky z minulosti. Nová nájomná zmluvy by mala byť uzatvorená od 1. augusta 2022 na dobu 10 rokov.

Združenie Bona Fide súčasne predložilo správu k súčasnému prevádzkovému a technickému stavu predmetu nájmu. V rámci ďalšieho fungovania centra považuje za nevyhnutné riešiť viacero stavebno-technických nedostatkov. Nájomca navrhol konkrétne úpravy ako je napríklad zvýšenie energetickej hospodárnosti, výstavba vegetačných striech, zachytávanie zrážkovej vody či doplnenie rekuperácie a klimatizácie priestorov na 2. nadzemnom podlaží. Náklady na ich realizáciu si bude môcť odpočítať z nájomného. Nájomné bolo stanovené na 11,78 €/m²/rok za nebytové priestory a 4,72 €/m²/rok za pozemky.

Poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja budú na pondelkovom zasadnutí rozhodovať aj o kúpe budovy a areálu Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava. To si v súčasnosti prenajíma priestory za symbolickú 1 slovenskú korunu (0,03 €) od vlastníka nehnuteľností, ktorým je Rád premonštrátov – Opátstvo Jasov. Župa už do nehnuteľnosti investovala takmer 787-tisíc eur, súčasťou investície bola oprava strechy a podkrovia ako aj opravy a údržba v rokoch 2009-2021. Avšak súčasný stav budovy z roku 1906 si vyžaduje urgentnú investíciu vo výške ďalších takmer 540-tisíc eur na výmenu okien a úpravu fasády, úpravu športového ihriska a opravu dverí do učební. Z toho dôvodu je vhodné, aby kraj investoval už do majetku, ktorý má vo svojom vlastníctve. Župa preto prejavila záujem o kúpu nehnuteľností z dôvodov historickej kontinuity vzdelávania a kredibility gymnázia. S ohľadom na predošlé investície bola na základe osobných rokovaní s opátom ako štatutárnym orgánom vlastníka dohodnutá kúpna cena na 450-tisíc eur.

Poslanci sa budú zaoberať aj návrhom k určeniu volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií. Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov na sobotu
29. októbra 2022. V samosprávnom kraji sa utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov samosprávneho kraja. Pre voľby predsedu kraja utvorí každý samosprávny kraj jeden jednomandátový volebný obvod. O voľbe poslancov sa bude hlasovať v 11 volebných obvodoch v kraji, obvody kopírujú okresy. Počet volených poslancov v týchto obvodoch je úmerný počtu obyvateľov tak, aby poslanec v ktoromkoľvek volebnom obvode zastupoval približne rovnaký počet obyvateľov. V Zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja by malo v nasledujúcom volebnom období sedieť 57 poslancov.

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.06.2022 12:43
Upravené: 25.01.2023 15:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001