Návrhy na verejné ocenenia Košického kraja treba podať do konca septembra

Do 30. septembra 2015 je možné predkladať návrhy na verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja - Cenu KSK, Cenu predsedu KSK a Plaketu predsedu KSK.

OcenenieVerejné ocenenie Cena Košického samosprávneho kraja sa udeľuje podľa Zásad a postupu pre udeľovanie verejných ocenení KSK jedenkrát ročne osobnostiam, kolektívom alebo právnickým osobám za osobitný prínos pre rozvoj KSK, za činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti.

Ocenené kolektívy a osobnosti z doručených návrhov vyberie a zastupiteľstvu odporučí komisia na udelenie verejného ocenenia zložená z predsedov komisií zastupiteľstva a predsedov poslaneckých klubov. O udelení najvyššieho ocenenia – Ceny KSK potom hlasujú poslanci Zastupiteľstva KSK.

Cenu KSK predstavuje medaila zobrazujúca erb KSK, súčasťou je certifikát a finančný dar vo výške 665 eur. Ďalším verejným ocenením je Cena predsedu KSK, ktorej súčasťou je finančný dar vo výške 335 eur.

V roku 2014 prevzalo Cenu KSK päť jednotlivcov a jeden kolektív. Druhým najvyšším ocenením je Cena predsedu KSK, ktorú získali štyria jednotlivci a jeden kolektív. Plaketu predsedu KSK odovzdal Zdenko Trebuľa ôsmim jednotlivcom a trom kolektívom.

Slávnostné zhromaždenie predstaviteľov a zástupcov KSK, zástupcov samosprávy, predstaviteľov štátnych orgánov a ďalších hostí, na ktorom verejné ocenenia odovzdajú, bude koncom novembra.

Návrhy na udelenie verejných ocenení treba posielať na adresu:
Úrad Košického samosprávneho kraja
organizačný odbor
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

a tiež na e-mailovú adresu:
Dasa.Kolozsyova@vucke.sk, Slavka.Sokoliova@vucke.sk.

Informácie a prehľad doterajších ocenení nájdete tu.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.09.2015 09:57
Upravené: 24.03.2017 14:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine