Košický kraj dá na inovácie v kultúrnych zariadeniach 100-tisíc eur

Dokopy 100-tisíc eur rozdá Košický samosprávny kraj (KSK) na inovatívne projekty v kultúrnych organizáciách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Výzvu na predkladanie projektov s názvom Tradície inšpirujú inovácie vyhlásil kraj v rámci programu Terra Incognita. Finančná podpora na jeden projekt môže byť maximálne 20 000 eur, pričom o predložených projektoch bude rozhodovať nezávislá komisia.

„Ak sa o finančné prostriedky musí subjekt uchádzať v konkurencii s ostatnými organizáciami, pôsobí to na neho motivujúco a spravidla sa musí snažiť priniesť nejaké originálne riešenie. Veríme, že tento spôsob súťažného získavania finančných prostriedkov prispeje k zvýšeniu kvality kultúrnych služieb v regióne. Predpokladáme, že vďaka výzve vzniknú v našom kraji unikátne kultúrne služby, ktoré budú odrážať špecifiká regiónu a prilákajú domácich i zahraničných návštevníkov,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Ďalšou prioritou župy je rozvoj kreatívneho priemyslu a snaha rozšíriť udržateľné produkty kultúrneho turizmu, založené na autentických prvkoch v zmysle nových trendov. „Táto výzva je šitá na aktuálne potreby regionálnej kultúrnej politiky. Chceme ňou v našich kultúrnych organizáciách naštartovať procesy smerujúce k posilňovaniu regionálnej kultúrnej identity a rozvoju kultúrneho turizmu s výrazným akcentom na partnerskú spoluprácu,“ doplnila vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu Jana Knežová.

Sprostredkovateľským orgánom výzvy je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o. Predkladané projekty by mali posilňovať regionálnu kultúrnu identitu najmä v mladej generácii.

Kultúrne organizácie si na svoju činnosť v minulom roku prostredníctvom rôznych projektov získali z externých zdrojov takmer 600 000 eur. Úrad Košického samosprávneho kraja má ambíciu, aby sa táto suma v ďalšom období ešte zvyšovala.

Podrobnosti o výzve

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.04.2019 16:00
Upravené: 26.07.2021 09:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001