Konferencia predstaví elektronické služby kraja

Počas nadchádzajúceho mesiaca Košický samosprávny kraj (KSK) spustí do testovacej prevádzky elektronické služby KSK realizované v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti - OPIS. Cieľom projektu je zjednodušiť občanom prístup k službám samosprávneho kraja a poskytnúť väčšiu efektivitu tak na strane občanov, ako aj na strane samosprávy.

Projekt realizovaný v období apríla 2012 až októbra 2015 je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – ERDF a štátneho rozpočtu. Košický samosprávny kraj zabezpečuje financovanie aktivít v rámci projektu vo výške 5 % z vlastných zdrojov. Výstupy projektu budú kompatibilné s Ústredným portálom verejnej správy, ktorý je realizovaný v rámci eGovernmetu. V rámci projektu je implementovaných 73 informačných a transakčných elektronických služieb.

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na záverečnú konferenciu projektu „Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja, ktorá predstaví služby, fungovanie a prínos elektronizácie služieb verejnosti. Konferencia určená odbornej aj širokej verejnosti sa uskutoční dňa 22.10.2015 v priestoroch Východoslovenského múzea, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice v čase od 8:30 hod. do 12:00 hod. V prípade záujmu sa prosím registrujte na e-mailovej adrese jana.tomasikova@stengl.sk odoslaním e-mailu so subjektom „Konferencia ES VUC KSK" a uvedením Vašich osobných a kontaktných údajov. Počet účastníkov je limitovaný. Rozhodujúci je termín prihlásenia.

Program konferencie:

08:30 – 09:00 Registrácia
09:00 – 09:10 Otvorenie konferencie
09:10 – 09:20 Príhovor o význame a prínosoch projektu pre širokú verejnosť
09:20 – 09:40 Etapy a plán projektu
09:40 – 10:20 Riešenie ES VÚC KSK: architektúra riešenia
10:20 – 10:45 Prestávka - občerstvenie
10:45 – 11:20 Prezentovanie informačných a transakčných služieb
11:20 – 11:50 Legislatívny rámec programu OPIS a projektu ES VÚC KE
11:50 – 12:00 Záverečné slovo

Ďalšie informácie o projekte.

 

Autor/zdroj: Viktor Klik
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.10.2015 12:45
Upravené: 27.03.2017 09:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine