Júnové zastupiteľstvo o nemocnici aj územnom pláne

V posledný júnový deň sa poslanci Zastupiteľstva KSK stretli na piatok riadnom rokovaní. Medzi najdôležitejšími bodmi programu bola voľba hlavného kontrolóra, prerokovanie zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj, informatívna správa o činnosti spoločnosti Svet zdravia a Štúdia o komplexnom rozvoji NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s. - projekt Nemocnica novej generácie Michalovce, návrh na vymenovanie riaditeľa Východoslovenskej galérie, vyhodnotenie zimnej údržby, memorandum o spolupráci s Podkarpatským vojvodstvom a ďalšie témy.

V posledný júnový deň sa poslanci Zastupiteľstva KSK stretli na piatok riadnom rokovaní. Medzi najdôležitejšími bodmi programu bola voľba hlavného kontrolóra, prerokovanie zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj, informatívna správa o činnosti spoločnosti Svet zdravia a Štúdia o komplexnom rozvoji NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s. - projekt Nemocnica novej generácie Michalovce, návrh na vymenovanie riaditeľa Východoslovenskej galérie, vyhodnotenie zimnej údržby, memorandum o spolupráci s Podkarpatským vojvodstvom a ďalšie témy.

Poslanci Zastupiteľstva KSK väčšinou hlasov zobrali na vedomie Informatívnu správu o činnosti spoločnosti Svet zdravia, a. s. za rok 2013 a krátkodobých víziách do budúcnosti a po rozsiahlej diskusii aj Štúdiu o komplexnom rozvoji NsP Štefana Kukuru Michalovce, a. s., projekt Nemocnica novej generácie Michalovce. Projekt prezentoval generálny riaditeľ Svet zdravia a.s. Ľuboš Lopatka. Podrobnosti o projekte Nemocnice novej generácie v Michalovciach nájdete v tlačovej správe.

Vo verejnej voľbe hlavného kontrolóra bol väčšinou hlasov schválený Ľubomír Hudák. Viac informácií nájdete tu. Medzi ďalšími personálnymi zmenami bolo aj schválenie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach, ktorým sa stal Martin Račko. Zastupiteľstvo schválilo odvolanie Juraja Krempaského z funkcie konateľa obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o. KSK je jediným spoločníkom v obchodnej spoločnosti ORID, s.r.o. Aj napriek snahe a aktivitám sa spoločnosti sa nepodarilo zapojiť mestá na území KSK do systému integrovanej dopravy a čiastočného financovania spoločnosti, nepodarilo sa jej získať žiadne vlastné príjmy. ORID nepriniesol očakávaný efekt, nemá žiadnych zamestnancov, ostane bez konateľa. Odvolanie konateľa nebude mať žiadny negatívny vplyv na postup výstavby integrovaného dopravného systému. Všetky činnosti spojené s budovaním integrovaného dopravného systému bude zabezpečovať Odbor dopravy Úradu KSK.

Rozsiahla diskusia, do ktorej sa zapojili aj zástupcova občanov prostredníctvom Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, sa začala pri prerokovaní tohtoročných zmien a doplnkov Územného plánu Košického kraja. Aktivisti sa obávali, že kompromisný návrh nerieši zákaz ťažby uránu. Novelu geologického zákona považujú za nedostačujúcu. Zastupiteľstvo KSK schválilo zákaz ťažby rádioaktívnych nerastov pre lokalitu prieskumného územia Čermeľ – Jahodná, aj na ostatných ložiskách na území Košického samosprávneho kraja. Následne aj Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2014 a všeobecne záväzné nariadenie KSK, ktorým sa tieto zmeny a doplnky vyhlasujú.

Súčasťou júnvého zastupiteľstva bola aj prezentácia činnosti dvoch subjektov - Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej ulici v Košiciach a krajskej organizácie Únie žien Slovenska.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková, foto Veronika Janušková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.06.2014 17:00
Upravené: 12.03.2017 12:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001