Plán obnovy - zdravotníctvo

V OBLASTI ZDRAVIA SA V PLÁNE OBNOVY NACHÁDZAJÚ 3 KĽÚČOVÉ KOMPONENTY:

Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť (KOMPONENT 11)
Cieľom je vytvoriť modernú, dostupnú a efektívnu sieť nemocníc, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre personál, efektívne procesy a zdravé hospodárenie. Tiež zvýšiť dostupnosť záchrannej zdravotnej služby, ktorá bude nadväzovať na potreby novej siete nemocníc a posilniť primárnu starostlivosť, ktorá má byť základným integračným bodom zdravotnej starostlivosti o pacienta. 

Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie (KOMPONENT 12)
Cieľom je vytvoriť modernú a dostupnú starostlivosť o duševné zdravie, ktorá stavia na silnej medzirezortnej spolupráci. Špecificky je potrebné zmodernizovať systém psychiatrickej a psychologickej zdravotno-sociálnej starostlivosti, posilniť podporu duševného zdravia a prevenciu vzniku porúch, posilniť zdravotno-sociálnu starostlivosť a zvýšiť jej dostupnosť.

Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť (KOMPONENT 13)
Cieľom komponentu je pripraviť Slovensko na rýchle starnutie obyvateľstva zabezpečením kvalitnej, dostupnej a komplexnej podpory ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti. Poskytovaním takejto starostlivosti sa zvýši inklúzia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti ako aj miera ich sociálnej ochrany. Reformami a investíciami sa zvýši prepojenie a efektivita zdravotnej a sociálnej starostlivosti a ich odolnosť voči kritickým situáciám. Zároveň sa naštartuje proces digitalizácie verejnej správy v oblasti poskytovania integrovanej dlhodobej starostlivosti, vrátane digitalizácie rozhodovacích procesov.


VŠEOBECNÝ LEKÁR PRE DOSPELÝCH
Zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom v oblasti všeobecného lekárstva pre dospelých v Košickom samosprávnom kraji pre rok 2022 nájdete na tomto mieste.  

VŠEOBECNÝ LEKÁR PRE DETI A DORAST - PEDIATER
Zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom v oblasti pediatrie v Košickom samosprávnom kraji pre rok 2022 nájdete na tomto mieste.

Dôležité informácie:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Slanina
Vytvorené: 04.07.2022 08:24
Upravené: 29.09.2022 11:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001