Nové príspevky pre lekárov

Nové príspevky pre všeobecných lekárov a pediatrov na zriadenie ambulancie v nedostatkových regiónoch

Jedným z prvých opatrení v rámci reformy na podporu a stabilizáciu všeobecnej ambulantnej starostlivosti na Slovensku je nenávratný finančný príspevok na zriadenie ambulantnej praxe v najviac ohrozených okresoch a obciach.
Komplexnú informáciu (manuál) pre žiadateľov o príspevky t.j. pre všeobecných lekárov a pediatrov, nájdete na tomto mieste.

KTO môže žiadať o príspevok?
​O príspevky sa môžu okrem nových lekárov, ktorí ešte nezískali povolenie na prevádzkovanie ambulancie uchádzať aj existujúci poskytovatelia, ktorí majú záujem zriadiť a prevádzkovať ambulanciu VLD a VLDD, pokiaľ za všeobecného lekára a lebo pediatra, ktorého plánujú zamestnať, preukážu splnenie rovnakých podmienok ako v prípade nového lekára žiadateľa.

  • lekár so špecializáciou VLD alebo VLDD, ktorému bol vydaný číselný kód zdravotníckeho pracovníka
  • poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorý zamestná lekára so špecializáciou VLD alebo VLDD

    Základné podmienky pre lekára:
  • nepracoval v okrese, na ktorý žiada príspevok v priemere na viac ako 0,5 úväzku za posledné 3 roky dozadu
  • neprichádza z okresu, ktorý je podľa klasifikácie okresov MZ SR na rovnakom alebo horšom stupni, kde pracoval maximálne na 0,5 úväzku za posledné 3 roky dozadu

KDE nájdem aktuálny zoznam lokalít, na ktoré sa viaže príspevok?
Ministerstvo zdravotníctva SR na svojom webe zverejnilo zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom na obdobie august 2022 - júl 2023. Zoznam bol tvorený v spolupráci so samosprávnymi krajmi, ktoré v rámci okresov určili konkrétne obce s cieľom zvýšenia adresnosti tohto opatrenia. V Košickom samosprávnom kraji sú v zmysle uvedeného určené okresy a obce s alokovaným príspevkom v oblasti všeobecného lekárstva pre dospelých ako aj pediatrie

AKO je možné o príspevok žiadať?
Od momentu zverejnenia výzvy môžu uchádzači zaslať ministerstvu oficiálnu žiadosť o príspevok. Formulár žiadosti bude zverejnený na webovom sídle ministerstva zdravotníctva. Výzva na roky 2022 a 2023 je zverejnená na tomto mieste.

KEDY je možné poslať žiadosť?
O príspevok bude možné požiadať dňom zverejnenia výzvy, .t. od 30.9.2022. 

KOĽKO predstavuje výška príspevku?
Výška príspevku na úrovni obce je 60 624 € a na úrovni okresu 50 000 €. Príspevku budú vyplácané v štyroch častiach v priebehu dvanástich mesiacov.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Slanina
Vytvorené: 07.07.2022 11:28
Upravené: 29.09.2022 11:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001