Cenník Etickej komisie KSK

A Predmet primárneho posudzovania M.j. Náklady v €
1. posúdenie žiadosti klinického skúšania v prípade, ak Etická komisia KSK je lokálna komisia 1 štúdia 1345,-
2. posúdenie žiadosti klinického skúšania v prípade, ak Etická komisia KSK je centrálna komisia 1 štúdia 1500,-
3. posúdenie žiadosti o biomedicínsky výskum 1 žiadosť 390,-
4. posúdenie žiadosti o neintervenčné klinické skúšanie 1 žiadosť 390,-
B Posudzovanie zmien a doplnení M.j. Náklady v €
1. posúdenie žiadosti schválenie Dodatku k štúdii 1 návrh 500,-
C Posudzovanie žiadosti na mimoriadnom zasadnutí Etickej komisie KSK M.j. Náklady v €
1. urgentné posúdenie žiadosti žiadateľa na mimoriadnom zasadnutí Etickej komisie KSK 1 návrh 650,-

Tento cenník nadobudol platnosť a účinnosť dňom 1.9.2019.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 30.09.2019 12:34
Upravené: 07.02.2022 17:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine