Cestujúce bábky putujú medzi Užhorodom a Košicami

Trojdňovou záverečnou konferenciou 4. – 6. apríla 2017 vrcholí slovensko - ukrajinský projekt Cestujúce bábky, ktorý získal podporu v rámci výzvy Nórskeho finančného mechanizmu na spoluprácu s Ukrajinou. Jeho cieľom je zlepšiť informovanosť o prihraničných regiónoch Ukrajiny a Slovenska a  prezentovať spoločné kultúrne dedičstvo. Prispeje k tomu desať televíznych bábkových inscenácií, spoločné predstavenia, ale aj komiks s príbehmi spod Karpát, či turistické produkty.

Medzinárodná konferencia Príbehy spod Karpát sa začala v utorok 4. apríla v Užhorode, 5. a 6. apríla sa presúva do košického Bábkového divadla. Prezentuje skúsenosti s prienikom umeleckých žánrov ako je literatúra, film a divadlo, ktoré v našich zemepisných šírkach chýbajú a tejto téme sa v minulosti nevenoval dostatočný priestor. Odborníci z oblasti divadla, filmu, televízie, kreatívneho umenia i kultúrneho cestovného ruchu sa venujú inovatívnym formám rozvoja cestovného ruchu a premenám v bábkarskej tvorbe. Zaujal napríklad fenomén adaptácie pôvodných námetov legiend a povestí do filmového tvaru alebo zavádzanie inovatívnych projektov pri medzinárodnej integrácii ukrajinského bábkového divadla. Diskusia sa zameriava aj na špecifiká tvorby pre deti, na využitie príbehov v kultúrnom cestovnom ruchu, či zdieľanie skúseností z realizácie medzinárodných umeleckých projektov. Aj vďaka spoločným kultúrnym projektom sa prihraničná oblasť Slovenska a Ukrajiny môže stať zaujímavým miestom nových turistických objavov. Odborná ale aj laická verejnosť bude môcť poznatky čerpať aj zo zborníka z vystúpení účastníkov konferencie.

 

Tu nájdete program medzinárodnej konferencie Príbehy spod Karpát.

Projekt Cestujúce bábky je prioritne zameraný na deti. Partnermi projektu sú Košický samosprávny kraj, Bábkové divadlo v Košiciach a Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj. Na ukrajinskej strane Zakarpatské akademické oblastné bábkové divadlo BAVKA a  Asociácia študentov - ekonómov Zakarpatska ASEZ. Realizáciu projektu koordinuje Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice. Celkový rozpočet projektu bol pôvodne 518 745 eur, z nórskeho finančného mechanizmu sa však podarilo získať ďalšie dodatočné finančné prostriedky vo výške 135 723 eur (spolu 654 468 eur). Na projekte sa začalo pracovať v októbri 2015, jeho realizácia trvá do apríla 2017.
 

Výsledkom projektu je desať televíznych bábkových inscenácií - päť na slovenské a päť na ukrajinské motívy. Sú vyrobené na základe reálnych historických udalostí,  osobností alebo miest, ktoré spájajú oba prihraničné regióny. Slovenská časť spracúva povesti zo Spišského hradu, z rožňavskej radnice, z medzevského hámra, košickej Urbanovej veže, ako aj príbeh o vinianskej hradnej zrúcanine. Povesti z druhej strany hraníc sú nemenej zaujímavé: o čarovných husliach, o chráme, ktorý bol postavený bez jediného klinca, o troch sestrách na serednianskom zámku, o lampárovi z Užhorodu, či príbeh o tom, ako vznikli Karpaty.

Spolu s inscenáciami budú vo verejnoprávnej televízii odvysielané aj pútavé televízne dokumenty prezentujúce turistické atraktivity a ponuku v každej z cieľových lokalít. Zakarpatskú oblasť a Košický samosprávny kraj budú zaujímavo a pútavo prezentovať aj komiksy „Príbehy spod Karpát“, ktoré budú vychádzať z filmových rozprávok. Po ich uvedení na čitateľský trh bude nasledovať aj séria čitateľských besied o vzniku Príbehov spod Karpát, zaujímavostiach, literárnych, televíznych a divadelných rozmeroch. Tvorcovia na nich budú hovoriť s divákmi v knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Komiksy budú distribuované do knižníc po celom Slovensku.

Ďalšou aktivitou projektu je spoločná divadelná inscenácia Divotvorný balón, v ktorej sa prelínajú jednotlivé príbehy. Je v repertoári Bábkového divadla Košice i Zakarpatského  akademického  oblastného  bábkového  divadlo BAVKA a už počas minuloročnej letnej turistickej sezóny ju odohrali v niekoľkých lokalitách na oboch stranách hranice. Doplnili ju sprievodné aktivity pre deti – hry a súťaže, ktoré propagovali lokality.

Pilotný turistický produkt Cestujúce bábky objavujú Užhorod predstaví Užhorod ako mesto divadiel i atraktivít cestovného ruchu. Zámerom je zároveň prezentovať zaujímavé miesta Zakarpatskej časti Ukrajiny a Košického kraja so zameraním na lokality prezentované v projekte. Cieľovou skupinou sú deti a prostredníctvom nich aj ich rodičia. Zámerom tvorcov v Užhorode je, aby v turistickej sezóne pravidelne na rovnakom mieste návštevníkov čakal sprievodca – lampár (postava z jednej z filmových rozprávok), ktorý ich vezme na prehliadku krás mesta i regiónu. Na jednotlivých zastávkach uvidia účastníci nielen samotnú atrakciu ale aj malé divadelné predstavenie.

„Oba cieľové regióny - Košický kraj aj Zakarpatská oblasť - majú značný, no zatiaľ nie dostatočne využitý potenciál na rozvoj cestovného ruchu. Jednou z príčin je aj nedostatok informácií o atraktivitách oboch regiónov u ich obyvateľov, ako aj za hranicami regiónu. Vplyvom povojnového usporiadania a umelého, vo viacerých prípadoch až násilného pretrhnutia akýchkoľvek väzieb, vedia obyvatelia o susednom regióne veľmi málo. Napriek takmer tisícročnej spoločnej histórii, keď oba regióny boli súčasťou jedného štátu. Projektom sa usilujeme pozdvihnúť lokálpatriotizmus najmä detí a mladej generácie,“ hovorí Gabriel Viszlay z odboru kultúry a cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja (KSK).

„Pre Bábkové divadlo Košice znamenal tento projekt veľmi zaujímavé oživenie spolupráce s televíznymi a filmovými tvorcami zo Slovenska i Ukrajiny. Bábková tvorba sa v posledných rokoch vytrácala z televíznej i filmovej produkcie, čo nás, ako tvorcov predstavení veľmi mrzelo. V porovnaní s minulosťou, keď bábkové inscenácie pravidelne patrili do televízneho vysielania, dnes je situácie celkom iná. Vďaka projektu sme oživili rôzne formy bábkového divadla, typy bábok, myslím, že to pomôže bábkovému divadlo ako druhu umenia,“ hovorí riaditeľ Bábkového divadla Košice Pavol Hrehorčák. Za mimoriadne zaujímavú a inšpiratívnu považuje aj spoluprácu so všetkými tvorivými pracovníkmi rôznych profesií, ktorí sa na výrobe inscenácií podieľali.  

Podrobnosti o projekte a všetkých doterajších aktivitách nájdete na stránke Cestujúce bábky 

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.04.2017 12:24
Upravené: 07.07.2021 11:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine