Oznamy o voľných miestach

24.02.2020

Školský tréner – futbal

       
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 040 11 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste.
 
21.02.2020

Kuchárka

       
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: Kuchárka na dobu určitú 12 mesiacov. Dátum predpokladaného nástupu: 1.4.2020.
 
21.02.2020

Referent pre informovanie a komunikáciu IPC

       
Košický samosprávny kraj oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent pre informovanie a komunikáciu informačno-poradenského centra (IPC).
 
21.02.2020

Asistent učiteľa

       
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pozícií asistent učiteľa na kratší pracovný čas – 50% úväzok, na dobú určitú.
 
18.02.2020

Referent cestnej dopravy

       
Košický samosprávny kraj oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent cestnej dopravy.
 
18.02.2020

Mzdový účtovník

       
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu mzdový účtovník.
 
18.02.2020

Vedúci marketingového oddelenia

       
Košický samosprávny kraj oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozícii: vedúci marketingového oddelenia.
 
17.02.2020

Sociálny pracovník

       
ARCUS-Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Skladná 4, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu "Sociálny pracovník” na zastupovanie počas MD a RD.
 
17.02.2020

Opatrovateľ

       
ONDAVA – Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu opatrovateľ.
 
17.02.2020

Opatrovateľ

       
LÚČ- Domov sociálnych služieb Šemša 139, 044 21 Šemša oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom /1/ na pracovnú pozíciu "Opatrovateľ".
 
14.02.2020

Opatrovateľ

       
ARCUS-Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Skladná 4, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje voľnými pracovnými miestami /2/ na pracovnú pozíciu "Opatrovateľ".
 
14.02.2020

Školský psychológ

       
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice v zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu školský psychológ s 32% úväzkom na dobu určitú s nástupom od 09.03.2020.
 
14.02.2020

Učiteľ anglického jazyka

       
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na kratší pracovný čas – úväzok 90,91% (20 hodín vyučovacej povinnosti týždenne) na dobú určitú – zastupovanie počas práceneschopnosti vyučujúcej anglického jazyka.
 
13.02.2020

Učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka

       
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, 041 74 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a nemecký jazyk s nástupom od 01.04.2020.
 
13.02.2020

Majster odbornej výchovy

       
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: majster odbornej výchovy na plný úväzok.
 
11.02.2020

Učiteľ/ka elektrotechnických odborných predmetov

       
Stredná odborná škola – Szakközépiskola Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: učiteľ/učiteľka elektrotechnických odborných predmetov na plný úväzok.
 
06.02.2020

Sestra

       
ARCUS-Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Skladná 4, 040 01 Košice informuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu "sestra " na 0,5 úväzok.
 
06.02.2020

Pomocná sila v kuchyni

       
ARCUS-Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Skladná 4, 040 01 Košice informuje, že disponuje voľnými pracovnými miestami (2) na pracovnú pozíciu "Pomocná sila v kuchyni”.
 
05.02.2020

Pomocná kuchárka

       
LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov oznamuje, že disponuje voľnými pracovnými miestami na pracovnú pozíciu „pomocná kuchárka“ s možným nástupom od 10.02.2020 na dobu určitú.
 
03.02.2020

Opatrovateľ

       
SUBSIDIUM –ŠZ a ZpS, Betliarska 18, Rožňava oznamuje, že disponuje 2 voľnými pracovnými miestami pre pracovnú pozíciu „opatrovateľ“.
 
30.01.2020

Učiteľ SŠ – elektrotechnik

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka odborných predmetov: elektrotechnika s nástupom od 24.08.2020.
 
13.12.2019

Učiteľ/učiteľka odborných stavebných predmetov

       
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, 048 01 Rožňava v zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.
 
10.12.2019

Herec / bábkoherec

       
Bábkové divadlo v Košiciach, 040 01 Košice informuje o uvoľnenom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu HEREC / BÁBKOHEREC od 10. decembra 2019.
 

Archív starších, už neaktuálnych oznamov

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 09.08.2019 15:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie