Učiteľ/ka informatiky a počítačových sietí

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka informatiky a počítačových sietí s nástupom ihneď.

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Odborné požiadavky:

 • Počítačové znalosti – používateľ: Microsoft Word – pokročilý, Microsoft Excel - pokročilý, Microsoft Powerpoint – pokročilý, Microsoft Outlook – pokročilý
 • Počítačové znalosti – počítačové siete: znalosti na úrovni CCNA 1 – CCNA 2, Certifikát CISCO CCNA 1 – CCNA 4 výhodou
 • Počítačové znalosti – administrátor: administrácia UNIX/Linux – základy, administrácia LAN/WAN - pokročilý

Osobnostné predpoklady:

 • komunikačné schopnosti
 • analytické a logické myslenie
 • zmysel pre detail
 • kreativita
 • proaktívny prístup

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Životopis
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu skola@ostrovskeho.sk do 10.09.2014. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Autor/zdroj: Ing. Elena Tibenská, riaditeľka SOŠ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.09.2014 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001