Predaj CT prístroja umiestneného v NsP Sv. Barbory v Rožňave

OVS CT

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na CT prístroj v NsP Sv. Barbory v Rožňave

Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na CT prístroj v NsP Sv. Barbory v Rožňave

Príloha č. 1 - formulár kúpnej zmluvy

Príloha č. 2 - fotodokumentácia

Zápisnica z vyhodnotenia OVS CT prístroj v NsP Sv. Barbory v Rožňave

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Alexandra Bartošová
Vytvorené: 12.02.2021 15:00
Upravené: 08.03.2022 12:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001