Predaj CT prístroja umiestneného v NsP v Spišskej Novej Vsi

OVS CT

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže CT prístroj v NsP v Spišskej Novej Vsi

Súťažné podklady  obchodnej verejnej súťaže CT prístroj v NsP v Spišskej Novej Vsi

Príloha č. 1 - formulár kúpnej zmluvy

Príloha č. 2 - fotodokumentácia

Zápisnica z vyhodnotenia OVS CT prístroj v NsP v Spišskej Novej Vsi

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Alexandra Bartošová
Vytvorené: 12.02.2021 13:46
Upravené: 08.03.2022 12:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001