Komisia územného plánovania a životného prostredia

Predseda: Ing. Milan Lesňák

Podpredseda: RNDr. Martin Smrčo

Členovia komisie:

poslanci neposlanci
PaedDr. Dávid Demečko, PhD. - člen od 27. 02. 2023 Ing. arch. Matúš Človieček
MVDr. Štefan Džurina Ing. Jozef Magda
Mgr. Adrianna Gergely Papp Ing. Robert Magyar
Mgr. Ing. Miloš Ihnát - člen od 19. 12. 2022 Ing. Peter Sekula
doc. MVDr. Ladislav Molnár, PhD. Ing. Jakub Špilár - člen od 27. 02. 2023
Ing. Iveta Rušinová - členka od 19. 12. 2022 Ing. Rastislav Vojna
Mgr. Zuzana Slivenská JUDr. Zuzana Vozár Kakaščíková, MBA
JUDr. Tímea Sotáková - členka od 19. 12. 2022 JUDr. Beáta Zemková
  Ing. Slavomír Zubriczky

Tajomník | Ing. arch. Peter Serfözö
E-mail: peter.serfozo@vucke.sk
Telefón: 055 7268 178

Uskutočnené rokovania komisie

Rok  2024

Rok 2023

Rok 2022

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mária Rogozinská
Vytvorené: 30.11.2022 17:11
Upravené: 05.06.2024 09:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001