Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky

Predseda: Mgr. Lucia Gurbáľová

Podpredseda: Ing. Ján Kokarda

Členovia komisie:

poslanci neposlanci
Csaba Furik Mgr. Bernard Berberich
Mgr. Martin Hrunka - člen od 19. 12. 2022 PaedDr. Dušan Havrila, PhD.
Ing. Štefan Laský Árpád Molnár
Gejza Sačko - člen od 19. 12. 2022 HELic. Martin Mráz
RNDr. Martin Smrčo MUDr. Tomáš Teššer - člen do 16.06.2023
  PhDr. Jana Teššerová - členka od 21. 08. 2023
  ThLic. Ján Urban, MBA

Tajomníčka | Miroslava Segedová
E-mail: miroslava.segedova@vucke.sk
Telefón: 055 7268 248

Uskutočnené rokovania komisie

Rok  2024

Rok 2023

Rok 2022

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mária Rogozinská
Vytvorené: 30.11.2022 12:54
Upravené: 16.07.2024 08:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001