Komisia regionálneho rozvoja

Predseda: Ing. Dušan Tomaško, MBA

Členovia komisie:

poslanci  
Ing. Štefan Bašták  
Ing. Pavol Bečarik  
MUDr. Iveta Fulková  
Ing. Jozef Horváth  
Ing. Mgr. Miloš Ihnát  
Ing. Michal Kravčík, CSc.   
Ing. František Petro  
Michal Rečka  
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský   
RNDr. Martin Smrčo  
doc. RNDr. Peter Solár, PhD.  
Ing. Jozef Želinský  

Tajomník | Ing. Peter Ťapák
E-mail: peter.tapak@vucke.sk
Telefón: 055 6196 658, 0918/766 015

 

Uskutočnené rokovania a akcie komisie

Rok 2018

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mária Rogozinská
Vytvorené: 16.03.2018 15:11
Upravené: 03.04.2018 11:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia