Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky

Predseda: Ing. Vladimír Saxa

Členovia komisie:

poslanci neposlanci
PhDr. Jana Cibereová ThLic. Pavol Bardzák
PhDr. Marek Čižmár Róbert Géresi
MVDr. Jozef Figeľ Mgr. Miroslav Gira, PhD.
JUDr. Jaroslav Hlinka PaedDr. Dušan Havrila, PhD.
Bc. Martin Hrunka JCDr. PaedDr. Ferdinand Jurčišin, PhD.
Ing. Ján Kokarda ThDr. Radoslav Lojan, PhD.
Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová Mgr. Matúš Spišák
Ing. Igor Petrovčik     Mgr. Jaroslav Széles
Milan Potocký MUDr. Tomáš Teššer
Daniel Rusnák     ThLic. Ján Urban
RNDr. Martin Smrčo PaedDr. Mgr. Soňa Vancáková, PhD.

Tajomníčka | JUDr. Jarmila Zvarová
E-mail: jarmila.zvarova@vucke.sk
Telefón: 055 7268 127

Uskutočnené rokovania a akcie komisie

Rok 2019

Rok 2018

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mária Rogozinská
Vytvorené: 20.03.2018 13:51
Upravené: 12.07.2019 13:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy