LIDWINA Strážske - zmluvy

Zmluva: 01/01/2014

Číslo v CRZ*:

01/01/2014

Číslo dodatku:

dodátok č.1

Názov dodatku:

Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve č.Z59130011

Predmet dodatku:

Predmetom Dodatku je dohoda zml. strán o zmene a doplnení RZ o odbere, úprave ,zhodnotení alebo zneškodnení odpadov.

Viazanosť k zmluve:

01/01/2014

Zmluvná strana :

objednávateľ: LIDWINA Domov sociálnych služieb, Mládeže 1, 072 22 Strážske, IČO: 00692026, PhDr. Lýdia Bušaničová

Zmluvná strana :

zhotoviteľ: EBA s.r.o, Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 31376134, Ing.Alexander Beljajev

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

18.01.2016

Platnosť dodatku:

18.01.2016 -

Zverejnenie dodatku:

18.01.2016

Účinnosť dodatku:

19.01.2016

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:00
Upravené: 20.07.2022 14:42