LIDWINA Strážske - zmluvy

Zmluva: 01/01/2014

Číslo v CRZ*:

01/01/2014

Číslo zmluvy:

01/01/2014

Názov:

Rámcová zmluva č.Z59130011

Predmet:

Predmetom zmluvy je prevzatie, preprava, zhodnotenie, alebo zneškodnenie odpadov po prípadnej úprave ako aj ďalšie dohodnuté služby uvedené v prílohách zmluvy za podmienok uvedených v zmluve a v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. a súvisiacich predpisov.

Dodatok ku zmluve:

01/01/2014
01/01/2014

Zmluvná strana :

objednávateľ: LIDWINA Domov sociálnych služieb, Mládeže1, 072 22 Strážske, IČO: 00692026, PhDr. Lýdia Bušaničová

Zmluvná strana :

zhotoviteľ: EBA s.r.o, Rusovská cesta 1,851 01 Bratislava, IČO: 31376134, Ing. Alexander Beljajev

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

20.01.2014

Platnosť zmluvy:

20.01.2014 -

Dátum zverejnenia:

21.01.2014

Účinnosť zmluvy:

21.01.2014

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:00
Upravené: 20.07.2022 14:42