Verejná knižnica Jána Bocatia - zmluvy

Zmluva: 060/2022

-

Číslo v CRZ*:

060/2022

Číslo zmluvy:

1/2022 – 060/2022

Názov:

Zmluva o výpožičke a spoločnom užívaní nebytových priestorov

Predmet:

Zmluva o spoločnom užívaní nebytových priestorov

Zmluvná strana :

vlastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

správca: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, 042 61 Košice, IČO: 31297838, Ing. Soňa Jakešová

Zmluvná strana :

vypožičiavateľ: Košice Región Turizmus, Hlavná 48, 040 01 Košice, IČO: 42319269, Ing. Rastislav Trnka

Hodnota zmluvy:

373,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

28.02.2022

Platnosť zmluvy:

28.02.2022 -

Dátum zverejnenia:

01.03.2022

Účinnosť zmluvy:

02.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:36
Upravené: 24.07.2018 14:38