Verejná knižnica Jána Bocatia - zmluvy

Zmluva: 305/2020

-

Číslo v CRZ*:

305/2020

Číslo zmluvy:

Dodatok č.6

Názov:

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov 96/2013

Predmet:

Výška a splatnosť nájomného zľava z nájomného

Zmluvná strana :

nájomca: Verejná knižnica Jána Bocatia, Hlavná 48, 04001 Košice, IČO: 31297838, Ing. Soňa Jakešová

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Mestská časť Košice - Nad jazerom, Poludníková 7, 04012 Košice, IČO: 00691038, Ing. Lenka Kovačevičová, starostka

Hodnota zmluvy:

196,96 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

02.12.2020

Platnosť zmluvy:

02.12.2020 -

Dátum zverejnenia:

08.12.2020

Účinnosť zmluvy:

09.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok k zmluve o nájme MČ Jazero (PDF, 733,03 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:36
Upravené: 24.07.2018 14:38