Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 474/2018

Číslo v CRZ*:

474/2018

Číslo dodatku:

474/2018

Názov dodatku:

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebyt.priestoru č.25/2012 zo dňa 20.02.2012 v znení Dod.č.1/2017 zo dňa 24.02.2017

Predmet dodatku:

ukončenie nájmu dňom 15.9.2018

Viazanosť k zmluve:

25/2012

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nájomca: YARATEA s.r.o., Pod Horou 4, 040 16 Košice, IČO: 36591637

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

14.09.2018

Platnosť dodatku:

14.09.2018 -

Zverejnenie dodatku:

14.09.2018

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebyt.priestoru č.25/2012 zo dňa 20.02.2012 v znení Dod.č.1/2017 zo dňa 24.02.2017 (PDF, 1,08 MB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33