Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 9/2018

Číslo v CRZ*:

9/2018

Číslo dodatku:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestoru č. 111/2009

Názov dodatku:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestoru č. 111/2009 zo dňa 7.8.2009 a Dod. č. 1/2014 zo dňa 16.4.2014

Predmet dodatku:

postúpenie práv a prevzatie povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestoru č. 111/2009

Viazanosť k zmluve:

111/2009

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nový nájomca: DanDent, s.r.o., Spišské námestie 4, 040 12 Košice, IČO: 51088835

Zmluvná strana :

pôvodný nájomca: MUDr. Daniela Kohoutková, Kpt. Nálepku 9, 040 01 Košice, IČO: 35515074

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

25.10.2017

Platnosť dodatku:

25.10.2017 -

Zverejnenie dodatku:

08.02.2018

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestoru č. 111/2009 (PDF, 1,82 MB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33