Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 34/2017

Číslo v CRZ*:

34/2017

Číslo dodatku:

1/2017

Názov dodatku:

Dodatok č. 1/2017 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 67/2014

Predmet dodatku:

zmena čl. IV, VI

Viazanosť k zmluve:

291/2014

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nájomca: Woont s.r.o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 47195851

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

23.02.2017

Platnosť dodatku:

23.02.2017 - 31.12.2023

Zverejnenie dodatku:

23.02.2017

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

archívna

Prílohy:

Dodatok č. 1/2017 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 67/2014 (PDF, 61,98 kB)

Poznámka:

zmena doby nájmu do 31.12.2023

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33