Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 7/2019

Číslo v CRZ*:

7/2019

Číslo dodatku:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestoru č. 148/2010 zo dňa 30.4.2010 v znení Dod.č.1/20

Názov dodatku:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestoru č. 148/2010 zo dňa 30.4.2010 v znení Dod.č.1/2017 zo dňa 23.2.2017

Predmet dodatku:

postúpenie práv a prevzatie povinností - nový nájomca

Viazanosť k zmluve:

148/2010

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nový nájomca: MK Corpus, s.r.o., ul. ČSA 35, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 51782596

Zmluvná strana :

pôvodný nájomca: Monika Görgeiová, rod. Köteles

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

10.01.2019

Platnosť dodatku:

10.01.2019 -

Zverejnenie dodatku:

10.01.2019

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestoru č. 148/2010 zo dňa 30.4.2010 v znení Dod.č.1/2017 (PDF, 301,96 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33